Klachtenregeling

Wanneer je een klacht hebt, bespreek deze dan eerst met mij. Komt je er niet samen met mij uit, dan kun je terecht bij de Klachtencommissie voor paramedische beroepsbeoefenaren in de eerste lijn. Als diëtist ben ik via de beroepsvereniging DCN (Diëtisten Coöperatie Nederland) daarbij aangesloten.
Een klacht kan alleen in behandeling worden genomen wanneer je deze schriftelijk indient. De klachtencommissie is onpartijdig en je kunt niet terecht met een klacht over schadevergoeding. Een ingezette procedure wordt beëindigd als je je klacht schriftelijk intrekt, of als na bemiddeling of overleg blijkt dat je geen behoefte meer hebt aan behandeling ervan. Aan het behandelen van de klacht zijn voor jou als ‘klager’ geen kosten verbonden.

Kijk voor actuele regels en voorwaarden op www.klachtenloketparamedici.nl

Scroll naar boven