Privacybeleid

PDS coaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van PDS coaching dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de PDS-coach of via de mail.

Over ons
Nederland
https://pdscoaching.nl/

Janna Koopman is de functionaris Gegevensbescherming van PDS coaching. Zij is te bereiken via info@pdscoaching.nl

Persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PDS coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Op website, email-automatiseringsprogramma (Active Campaign) en Evry diëtist (cliëntenadministratie en boekhouding):
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de client via een app
– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

In Evry diëtist (cliëntenadministratie en boekhouding):

– ras
– godsdienst of levensovertuiging
– seksuele leven
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)
– Identificatie documentnummer (van id-kaart, rijbewijs of paspoort)
– Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens
– Meetgegevens (gewicht, Lab-waarden, e.d.)
– Naam van huisarts
– Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens (bijvoorbeeld darmklachteninventarisatie, verwijsbrief, adviezen)

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

PDS coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om goederen en diensten bij je af te leveren.
– het afhandelen van jouw betaling.
– om de consulten via de verzekering te kunnen indienen.
– verzenden van onze nieuwsbrief.
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.
– het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website.
– het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen.
– het vorderen van nakoming van een overeenkomst.
– het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst.
– het voeren van rechtszaken.
– geautomatiseerde beslissingen.
– het verlenen van haar werkzaamheden om een op maat gemaakt advies te geven en deze aan je te verstrekken.
– om te zorgen dat de PDS coach jou zo optimaal mogelijk kan coachen.
– je informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– PDS coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– PDS coaching verwerkt ook persoonlijke gegevens als wij hier wettelijk te verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
– In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Cookies & tracking

PDS coaching gebruikt wel cookies of vergelijkbare technieken.
PDS coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. PDS coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe je dat doet.

Google Analytics
Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maken wij gebruik van Google Analtyics. IP adressen worden niet meegenomen en de gegevens worden niet met derden gedeeld. Bewaartermijn: 2 jaar.

Social media
Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

YouTube
Soms plaatsen we een YouTube filmpje op onze website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog. Wanneer wij dat doen hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeelt.

Facebook tracking
Er wordt gebruik gemaakt van een Facebook Pixel die analyseert welke pagina’s bekeken worden. Dit doen we om advertenties te tonen aan mensen voor wie deze relevant zijn.

Maillijst

Regelmatig sturen we emails met artikelen of updates. Wil je jezelf uitschrijven voor deze mails? Je kunt je altijd afmelden via de link onderaan de email.

Delen met derden

PDS coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij aan partners zoals een externe boekhouder, het mailsysteem om mailings te versturen, de leverancier van de server en contact met zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). PDS coaching heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

PDS coaching zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft PDS coaching) een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. PDS coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw gegevens.

 

Bewaartermijnen

Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. PDS coaching bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Dit doen wij vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je je dossier nog nodig hebt en bij ons opvraagt of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft.

Wat betreft factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn (7 jaar).

Beveiliging

PDS coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden. Ook heeft de server waar deze websites op staat een detectie systeem tegen DDoS aanvallen.Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via info@pdscoaching.nl.

Rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door te mailen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring. We verzoeken je een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat we kunnen vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van je identiteitsbewijs vragen we je jouw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken. Je kan hiervoor de KopieID app gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pdscoaching.nl  Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Wijzigingen

PDS coaching heeft het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de privacyverklaring. Wanneer er grote wijzigingen gedaan worden, zullen deze ook per mail worden aangekondigd naar de mensen die op de maillijst staan.

Scroll naar boven